مديريت اداري، مالي و پشتيباني

شرح وظايف

* اجراي كليه سياست  ها و خط مشي  هاي اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

* تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

* نظارت براجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به سازمان

* انجام كليه امور اداري سازمان از قبيل اجراي تشكيلات، ارزشيابي كاركنان، اجراي آيين نامه  ها و دستور العمل  ها وبرنامه  هاي تحول اداري، طبقه بندي مشاغل، صدور احكام، حضور وغياب، بازنشستگي وساير امور مرتبط

* همكاري و هماهنگي با واحد آموزش مركز و مديريت مركز آموزش و پژوهش  هاي توسعه وآينده نگري براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت  ها ي آنان

* بررسي وشناخت سيستم  هاي مورد نياز مورد نياز سازمان و همكاري با مركز توسعه سيستم  ها و فناوري اطلاعات مركز براي راه اندازي و پشتيباني سيستم  هاي طراحي شده و مورد نياز سازمان

* ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان

* سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارايه خدمات مورد نياز استفاده كنندگان

* ارائه خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحدهاي سازماني

* انجام كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان با هماهنگي و همكاري امور منابع انساني و پشتيباني مركز.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0