آمايش سرزميني استان همدان

1- تحليل موقعيت استان همدان  

2- تحليل پستي و بلندي هاhttp://mpo-hm.ir/upload/k2.pdf

4- تحليل موقعيت اقليميhttp://mpo-hm.ir/upload/k4.pdf

  

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 482