نحوه برگزاري برنامه ارزيابي عملکرئ سال 97 شاخص هاي عمومي و اختصاصي دستگاه هاي اجرايي را در سال 98 توسط همکاران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 تایید  تعداد آرا: 3 نتيجه
IP شما: 34.204.189.171