نحوه برگزاري برنامه ارزيابي عملکرد سال 97 شاخص هاي عمومي و اختصاصي دستگاه هاي اجرايي را در سال 98 توسط همکاران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 تایید  تعداد آرا: 11 نتيجه
IP شما: 3.226.97.214