دوره هاي آموزشي غير حضوري

دوره هاي عمومي کارکنان دولت 

مجموعه سوالات تستي از سياست ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي 

 

عنوان د وره

ساعت دوره

شهريه دوره (ريال) هر نفر

مخاطبان دوره

سطح دوره

 سياست ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي 

12

100000

مديران و کارشناسان

بهبود

  :منابع

 http://mpo-hm.ir/upload/EGHTESAD MOGHAVEMATY.pdf 

 
 (سياست ها و خطوط کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه (اقتصاد کلان 
     
 

عنوان د وره

ساعت دوره

شهريه دوره (ريال) هر نفر

مخاطبان دوره

سطح دوره

 (سياست ها و خطوط کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه (اقتصاد کلان)

6

150000

کليه مديران و کارشناسان اقتصادي ،برنامه ريزي

بهبود

 
               منابع آزمون:

http://mpo-hm.ir/upload/eghtesad mogavamy.pdf

 

 

دوره آموزشي معرفت و بصيرت حسيني

به منظور آشنايي با فرهنگ متعالي عاشورا با صفات و فضائل حضرت امام حسين (ع) و ياران وفادارش و ترويج فرهنگ و ارزش هاي حماسه عاشورا به عنوان حيات و بقاي اسلامي و انقلاب اسلامي ، بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير جهت   بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان د وره

ساعت دوره

شهريه دوره (ريال) هر نفر

مخاطبان دوره

سطح دوره

معرفت و بصيرت حسيني

8

216000

کليه مديران و کارمندان

عمومي(فرهنگي و اجتماعي)

 
               منابع آزمون:
  • مطهري، شهيدمرتضي، فرازهايي درباره عاشورا

        http://mpo-hm.ir/upload/farazhaye-as ashora.pdf

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

  دوره آشنايي با نظام هدفمند کردن يارانه ها

   به منظور آشنا ساختن کارمندان دولت با نظام هدفمند کردن يارانه ها و اهداف آن،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

  

نوان دوره  

ساعت دوره

شهريه دوره (ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با نظام هدفمند کردن يارانه ها

8

216000

کارکنان دولت

توانمنديهاي عمومي

  

  منابع:

  http://mpo-hm.ir/upload/hadafman-yaraneh.pdf

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

دوره آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

به منظور ارتقاء سطح دانش و بينش کارمندان نسبت به ماليات وجايگاه آن در اسلام و در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

  

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

8

216000

مديران و کارمندان

توانمنديهاي عمومي

  

منابع آزمون:

http://mpo-hm.ir/upload/Ganoon.pdf

http://mpo-hm.ir/upload/MABANI.NAZARI.pdf

  • از طرف معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور تهيه گرديده است.
  • بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد    

دوره مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي

ه منظور افزايش دانش، بينش و ارتقاي سطح آگاهي هاي حرفه اي مديران و کارکنان و ايجاد هماهنگي در آنان نسبت به موضوع پيشگيري از جرم،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال مي گردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي

16

432000

مديران و کارکنان

عمومي

  

  منابع :

http://mpo-hm.ir/upload/pishgiri-asib.pdf  

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکزاعلام خواهد شد

دوره پدافند غيرعامل

به منظور ارتقاء سطح دانش و نگرش کارمندان نسبت به مفاهي، اصول، اهداف، شيوه ها و راهکارهاي   اجرايي پدافند غيرعامل،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال مي گردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال)هرنفر

مخاطبان

سطح دوره

پدافند غيرعامل

12

324000

مديران و کارمندان

عمومي

  

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به    اين مرکز اعلام خواهد شد

:منابع   

http://mpo-hm.ir/upload/padafand.pdf

دوره سبک زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني

     به ايجاد انگيزه و تعميق باورهاي ديني و نهادينه کردن فرهنگ قرآن و سيره ائمه (ع) در زندگي فردي و اجتماعي کارمندان ، بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هرنفر

مخاطبان

سطح دوره

سبک زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني

8

216000

مديران و کارمندان

فرهنگي و اجتماعي

  

 : منابع

http://mpo-hm.ir/upload/sabk zendeghy.pdf

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

   

دوره آشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف

  به منظور آشنايي فراگيران با مباني ديني، علمي وعملي اصلاح الگوي مصرف و بستر سازي فرهنگي موضوع  quot; اصلاح الگوي مصرف  quot; در دستگاههاي اجرايي ، بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال )هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف

8

216000

کارکنان دولت

توانمنديهاي عمومي

  

 منابع : 

http://mpo-hm.ir/upload/olguey masraf.pdf

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

  

دوره آداب و اسرار نماز

به منظور ترويج و توسعه فرهنگ نماز (موضوع بخشنامه شماره 1803/96358مورخ 1382/5/21 برنامه هاي آموزش عمومي کارکنان دولت) و بالا بردن روحيه معنوي کارکنان وآشنايي هر چه بيشتر آنان با فلسفه وآثار و اسرار نماز،   بدينوسيله منبع آموزشي  بخش غيرحضوري  دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره (ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آداب و اسرار نماز

14

378000

کليه کارمندان

عمومي (فرهنگي و اجتماعي)

  

منابع آزمون:

http://mpo-hm.ir/upload/adab namaz.pdf

  • کتاب پرتوي از اسرار نماز حجت الاسلام و المسلمين قرائتي

  بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

  دوره امر به معروف و نهي از منکر

به منظور ضرورت و اهميت امر به معروف و نهي از منکر و نقش آن در سلامت جامعه ،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره (ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

امر به معروف و نهي از منکر

6

162000

مديران و کارمندان

توانمنديهاي عمومي

  

منابع آزمون:
  http://mpo-hm.ir/upload/amer b maruf.pdf

  • خلاصه کتاب امر به معروف و نهي از منکر حجت الاسلام والمسلمين قرائتي،نشر مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن
  •  بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

دوره بنيان هاي حکومت اسلامي و ولايت فقيه

     به منظور ارتقاء سطح دانش و بينش کارمندان در زمينه مباني معرفتي و فکري اسلام با تأکيد بر ولايت فقيه،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال مي گردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

بنيان هاي حکومت اسلامي و ولايت فقيه

12

324000

تمامي مديران وکارمندان دولت

فرهنگي و اجتماعي

  

  منابع آزمون:

http://mpo-hm.ir/upload/velayat faghye.pdf

  • کتاب ولايت فقيه ، تأليف امام خميني (ره)

  بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

  

دوره آشنايي با الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت

به منظور ارتقاء سطح دانش و بينش کارمندان نسبت به اهداف، ويژگي ها و شاخص هاي الگوي اسلامي به منظور کاربست آن در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي نظام اداري ،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره (ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت

8

216000

مديران و کارمندان دولت

عمومي(فرهنگي و اجتماعي)

  

  منابع آزمون:

http://mpo-hm.ir/upload/olghoye eslami.pdf

  • از کتاب نخستين نشست انديشه هاي راهبردي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تهيه گرديده است.

  بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

  دوره پيشگيري و کنترل عوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي و عروقي

     به منظور ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي مديران و کارمندان دوره آموزشي پيشگيري و کنترل عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي و عروقي، طي بخشنامه شماره 200/91/36973 مورخ 1391/9/18 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره (ريال)هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

پيشگيري و کنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي و عروقي

16

432000

مديران و کارمندان

توانمنديهاي عمومي

  

:منابع   

http://mpo-hm.ir/upload/beimarye ghalby.pdf

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

 دوره تفسير آيات برگزيده قرآن کريم

 به منظور آشنايي کارکنان با معارف قرآني در ابعاد اعتقادي، اخلاقي و اجتماعي اسلام و بهره گيري از پيام هاي کاربردي قرآن کريم در زندگي روزمره، بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

تفسير آيات برگزيده قرآن کريم

  

28

756000

مديران و کارمندان

فرهنگي و اجتماعي (عمومي)

  
 

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين دفتر اعلام خواهد شد

دوره مردم سالاري اسلامي

به منظور افزايش دانش، بينش و ارتقاي سطح آگاهي هاي حرفه اي مديران و کارمندان نسبت به مردم سالاري اسلامي،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

مردم سالاري اسلامي

12

324000

مديران و کارمندان

فرهنگي و اجتماعي

  
 : منابع 

http://mpo-hm.ir/upload/mardom salary.pdf

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد  

 دوره آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس

 به منظور ارتقاط سطح آگاهي و اطلاعات مديران و کارمندان دولت نسبت به علل، اهداف و شرايط دفاع مقدس،   بدينوسيله منبع آموزشي دوره زير به منظور بهره برداري ارسال ميگردد.

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس

12

324000

مديران و کارمندان

توانمنديهاي عمومي

  

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد  

  منابع آزمون:

http://mpo-hm.ir/upload/defae moghadas.pdf

  • کتاب آشنايي با دفاع مقدس، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
  •   .

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آئين نگارش مکاتبات اداري 

24

540000

مديران و کارشناسان 

توانمنديهاي عمومي 

 

 

 

 

 

منابع : کتاب آئين  نگارش مکاتبات اداري ،نوشته سيد کاظم اميني ،انتشارات مرکز 
 
 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

شناسائي و استفاده از ظرفيت هاي ذهني 

24

540000

 مديران و کارشناسان 

توانمنديهاي عمومي 

 

 

 

 

 

منابع : کتاب شناسائي و استفاده از ظرفيت هاي ذهني ، تاليف دکتر محمود جهانگيري ،انتشارات نقش گستران بهار 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

گزارش نويسي  20 450000 مديران و کارشناسان 

توانمنديهاي عمومي 

 

منابع : کتاب  فن گزارش نويسي ، نوشته دکتر رضا کريمي شرقي ، انتشارات مرکز 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

راه ها و روشهاي نوين دستيابي به اطلاعات  20 450000 مديران و کارشناسان  

 توانمنديهاي عمومي 

 

منابع : کتاب شيوه هاي بهره گيري از کتابخانه ها و منابع اطلاعاتي ، نوشته ايرج صبا ، انتشارات سمت 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران  16 432000 مديران و کارشناسان 

عمومي 

 

منابع: برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران .pdf

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

اخلاق فردي ، اجتماعي و اداري  16 432000 مديران و کارشناسان 

فرهنگي اجتماعي 

 

منابع : اخلاق فردي ، اجتماعي و اداري .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

حکومت مهدوي (عج) و وظايف منتظران  14 378000 مديران و کارشناسان 

فرهنگي اجتماعي 

 

منابع : حکومت مهدوي (عج) و وظايف منتظران .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

احکام زندگي در اسلام  14 378000 مديران و کارشناسان 

فرهنگي اجتماعي 

 

منابع : احکام زندگي در اسلام .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با انديشه سياسي و سيره امام (قدس سره ) 14 378000 مديران و کارشناسان 

فرهنگي و اجتماعي 

 

منابع : آشنايي با انديشه سياسي و سيره امام (قدس سره ).pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري  12 324000 مديران و کارشناسان 

توانمنديهاي عمومي 

 

منابع :  کتاب خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري ، سيد کاظم اميني ، انتشارات مرکز 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

اصول و مباني ارتباطات 

12

324000

مديران و کارشناسان 

توانمنديهاي عمومي 

 

 

 

 

 

اصول و مباني ارتباطات .pdf   : منابع 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

تبيين سياست هاي کلي نظام اداري کشور (منبع جديد) 12 324000 مديران و کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : تبيين سياست هاي کلي نظام اداري ، نوشته دکتر ابراهيم موسي زاده و نعمت مهدوي راد ،انتشارات مرکز 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آسيب شناسي خانواده  8 216000 مديران و کارشناسان 

فرهنگي و اجتماعي 

 

منابع : آسيب شناسي خانواده .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

مديريت دانش سازماني  8 216000 مديران و کارشناسان 

عمومي 

 

منابع :مديريت دانش سازماني .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنائي با قانون مديريت خدمات کشوري  8 216000 مديران و کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

بهره وري و تکنيک هاي اندازه گيري آن  6 162000 مديران و کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : کتاب بهره وري و تکنيک هاي اندازه گيري آن ، نوشته دکتر سيد حسين ابطحي و بابک کاظمي فصل هاي اول تا ششم ، نشر فوژان 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد  6 162000 مديران و کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

کاربرد هاي فناوري اطلاعات  6 162000 مديران و کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : کاربرد فناوري اطلاعات ، نوشته دکتر جهانگيري ،انتشارات مرکز 

دوره هاي عمومي ويژه مديران 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آيين مديريت  20 1200000 مديران 

مديران 

 

 

 

  منابع آزمون 

آيين مديريت .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

شميم عدالت 

20

1200000

مديران 

مديران 

 

 

 

 

 

منابع : شميم عدالت .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري  12 720000 مديران 

عمومي 

 

منابع : آشنايي با قانون خدمات کشوري .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي  8 480000 مديران 

عمومي 

 
منابع : نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي .pdf
 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

نظام مديريتي اسلامي  6 360000 مديران 

فرهنگي 

 

منابع : نظام مديريتي اسلامي .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن  6 360000 مديران پايه و مياني 

عمومي 

 

منابع : آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با قانون برگزاري مناقصات  6 360000 مديران پايه و مياني 

عمومي 

 

منابع : آشنايي با قانون برگزاري مناقصات .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي کشور  6 360000 مديران پايه و مياني 

عمومي 

 

منابع : آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي کشور.pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

نظام سياسي اسلام بر مبناي ولايت فقيه  4 240000 مديران 

فرهنگي 

 

منابع : 

 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

تبيين مصوبات فرهنگي نظام با تاکيد بر مهندسي فرهنگي  مديران  فرهنگي  4

240000

 

منابع : 

 
 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور 

4

240000

مديران مياني و ارشد 

عمومي 

 

 

 

 

 

منابع : آشنايي با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي  4 240000 مديران پايه 

عمومي 

 

منابع : آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با قانون مجازات اسلامي - فصل تعديات ماموران دولتي  4 240000 مديران پايه ، مياني و ارشد 

عمومي 

 

منابع : آشنايي با قانون مجازات اسلامي - فصل تعديات ماموران دولتي .pdf

دوره هاي شغلي کارشناسان 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

قانون ماليات هاي مستقيم  16 624000 کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : قانون ماليات هاي مستقيم .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري  12 540000 کارشناسان 

عمومي 

 

منابع :  کتاب خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري ،نوشته سيد کاظم اميني ،انتشارات مرکز 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

گزارش نويسي در امور اداري  12 540000 کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : آئين نگارش مکاتبات اداري ، نوشته سيد کاظم اميني ، انتشارات مرکز 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

مباني مديريت اسناد  24 1080000 کارشناسان 

عمومي 

 

منابع :  کتاب مباني مديريت اسناد نوشته منوچهر امير شاهي ،انتشارات مرکز 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

قانون ماليات بر ارزش افزوده  16 624000 کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : قانون ماليات بر ارزش افزوده .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

حسابداري مالياتي  24 1080000 کارشناسان 

عمومي 

 

 

 

 

منابع :   کتاب حسابداري مالياتي ، نوشته محمد رمضان احمدي ،انتشارات پيام نور
 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

اصول و مفاهيم سازماندهي 

20

900000

کارشناسان 

عمومي 

 

 

 

 

 

منابع :  کتاب مباني سازمان و مديريت ، دکتر رضائيان فصل هاي 7،8،9 ، انتشارات سمت  

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

اصول و مباني برنامه ريزي نيروي انساني  24 1080000 کارشناسان 

عمومي

 

منابع : کتاب مديريت امور کارکنان و منابع انساني ،ترجمه دکتر محمد صائبي و طوسي ،فصلهاي 3،5،6 ، انتشارات مرکز 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با قانون محاسبات عمومي  24 1080000 کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : آشنايي با قانون محاسبات عمومي .pdf

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

کاربرد آمار در امور اداري  30 1350000 کارشناسان 

عمومي 

 

منابع : کتاب احتمالات و آمار کاربردي در روانشناسي و امور تربيتي ،نوشته دکتر علي دلاور ،انتشارات رشد فصل هاي 1 تا 4 و 7 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آمار کاربردي  30 1350000 کارشناسان 

عمومي

 

منابع : کتاب احتمالات و آمار کاربردي در روانشناسي و امور تربيتي ،نوشته دکتر علي دلاور ،انتشارات رشد فصل هاي 1 تا 4 و 7 و 8  

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

آشنايي با نظام آموزش کارکنان دولت  6 270000 کارشناسان 

عمومي 

 
 
منابع : 

دوره هاي مديريتي مديران 

 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت  9 540000 مديران 

حين انتصاب پايه 

 

منابع : کتاب  کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت ، دکتر علي جهانگيري ،انتشارات مرکز 

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

مديريت و مهندسي ارزش  6 360000 مديران 

حين انتصاب مياني 

 

منابع :  کتاب مديريت و مهندسي ارزش ،دکتر عباس منوريان ،انتشارات مرکز  

 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي  12 720000 مديران 

حين انتصاب پايه 

 

منابع : کتاب برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي دکتر سيد محمد زاهدي ،انتشارات مرکز

 
 

عنوان دوره

ساعت دوره

شهريه دوره(ريال) هر نفر

مخاطبان

سطح دوره

طراحي فرايند ها و ساختارهاي سازماني 

12

720000

مديران 

حين انتصاب مياني 

 

 

 

 

 

 

بديهي است تاريخ آزمون پس از ارسال اسامي از طرف دستگاه به اين مرکز اعلام خواهد شد

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 151