درسنامه آموزشي

 
 

جزوه درسي دوره بررسي قوانين و مقررات ثبت اسناد - بهمن ماه 1398.pdf

1398 فايلهاي دوره آموزشي سامانه تدارکات الکترونيکي دولت -مرداد ماه

خريد خدمت.pptx

خريد جزئي و خريد متوسط.rar

سفارش مستقيم-نياز تامين کننده-نياز انتخاب کالا.rar

بارگذاري ليست کوتاه و مناقصه محدود.pptx

فرايند ترک تشريفات.pptx

فراخوان ارزيابي کيفي براي مناقصه عمومي .pptx

مناقصه عمومي .pptx

مزايده  هاي منقول و غير منقول.rar

فلوچارت هاي فرايند سامانه ستاد .rar

------------------------------------------------

نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي .pdf

شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي ذهني -دکتر عرفاني.rar

بهاي تمام شده.pptx

بودجه ريزي عملياتي - خانم سوري.pptx

فرم هاي داده هاي مورد نياز بودجه ريزي-خانم سوري .xlsx

خانم رحيميان- جلسه دوم فرايند آموزش و توسعه کارکنان.rar

فرهنگ سازماني وارتباطات موثر در سازمان-آقاي ملکي رنجبر.pdf

فرايند آموزش و توسعه منابع انساني -خانم رحيميان .rar

قانون خدمات کشوري -مدرس خانم ديني زاده.pptx

دکتر عرفاني .روانشناسي خانوادهpdf

آشنايي با طرح هاي توسعه شهري - مهندس يوسفي  .pdf

  (مدرس :مهندس وجداني (بحران و ايمني شهري با تاکيد بر اهميت و نقش آتش نشاني در شهرها.pdf

خلاقيت و نوآوري در سازمانها -دکتر عسکري کيا.pdf

جزوه استاد رسولي -کارتيمي و حل مسئله.pdf

آينده و چشم انداز.pdf

 دولت الکترونيک.pdf

( حاکميت فاوا ( مهندس صادقي پورياني .rar

مهندس کشوري  )حاکميت فاوا ).rar

حسابداري مديريت استراتژيک.ppt

(جزوات دوره توجيهي بدو خدمت)

اخلاق حرفه اي کارگزاران اسلامي 

فرهنگ سازماني و ارتباطات موثر در سازمان  

کار تيمي و حل مسئله  

آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران و سند چشم انداز

قانون مديريت خدمات کشوري

(دوره هاي مالي )

آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي  

اشنايي با قوانين ديوان محاسبات ويژه سطوح عالي  

دوره مهارت هاي هفتگانه icdl

word

excel

access

Power.Point.2013_p30download.com.pdf

Microsoft.Windows.7.Training.pdf مهارت اول و دوم ICDL

Internet.pdf

پدافند غير عامل 

sql   آموزش 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 148