حوزه های سازمان

دبیرخانه ها

 تایید  نظرسنجی درج نشده است. نتيجه
IP شما: 35.172.233.2

معرفي مديريت اداري، مالي و پشتيباني


شرح وظايف مديريت اداري، مالي و پشتيباني

ايجاد پايگاه اطلاعاتي به منظور تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان

سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارائه خدمات كتابخانه& اي

نظارت بر برگزاري مناقصه ها و مزايده ها و اخذ استعلامات قيمت

انجام امور مربوط به استاندارد سازي در مجموع جهات (فضا، تجهيزات و لوازم اداري ، وسايل نقليه و...) و نظارت بر نحوه تسهيم منابع در اختيار

نظارت بر اجراي احكام كارگزيني، ارتقاء، ترفيع، توبيخ و انتقال كاركنان

پيگيري و نظارت بر اجراي دقيق مقررات پرسنلي و حقوق كاركنان از جمله بيمه مستخدم و كارفرما و غيره

نظارت بر طبقه بندي مشاغل و نظام ارزشيابي كاركنان

اهتمام لازم در بهينه سازي امور رفاهي تفريحي و تربيت بدني كاركنان

نظارت و كنترل جريان نقدينگي و موجودي هاي نقدي و تنخواه گردان هاي سازمان

تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي مربوطه و نظارت مستمر بر حسن اجراي وظايف محوله

نظارت بر كليه فعاليت هاي اداري، رفاهي، پشتيباني ،بودجه، فناوري اطلاعات و كتابخانه

مديريت مستند سازي و اصلاح فرايندهاي سازماني

تهيه استانداردهاي حوزه اداري و ابلاغ به مجموعه سازمان با هماهنگي و همكاري مركز

اجراي كليه سياست ها و خط مشي هاي اداري، مالي و استخدامي در قالب سياست هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

مديريت فرايند ارزيابي عملكرد سازمان و تهيه گزارشات سالانه

مديريت و برنامه ريزي كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن

نظارت بر امر خريد و فروش اموال و ساير معاملاتي كه به وسيله كارپرداز صورت مي گيرد

مشاركت در تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با همكاري كارشناس بودجه در معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

راهبري فرايند توسعه، بهبود و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي متناسب با نيازهاي سازمان با تمركز بر يكپارچگي سيستم ها

مديريت فرايند جذب و استخدام نيروي انساني مورد نياز سازمان در چارچوب سياست هاي كلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

- برون سپاري فعاليتهاي قابل واگذاري سازمان به بخش خصوصي بر اساس اصل ?? قانون اساسي باهماهنگي سازمان مركز و نظارت بر حسن اجراي اين امر

نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي سازمان

مديريت فرايند ارائه خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحدهاي مختلف سازمان

نظارت بر طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف

نظارت بر سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارائه خدمات كتابخانه اي

مديريت و برنامه ريزي برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان سازمان

مديريت و برنامه ريزي مصرف اعتبارات ابلاغي و همكاري با ذيحساب در خصوص عمليات مالي

مديريت و برنامه ريزي امور قراردادها ، مناقصات ، مزايده ها و خريدهاي سازمان

مديريت فرايند جمع آوري و تهيه اطلاعات مربوط به نظام ادري مورد نياز و ساير واحدهاي سازمان

نظارت بر انجام امور اداري، رفاهي شاغيلن، بازنشستگان و موظفين سازمان

مديريت واجراي برنامه هاي طرح تحول اداري سازمان مديريت استان

 

نمودار سازماني :

  

  

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 153