ديدار نوروزي دکتر صيدايي با دکتر نوبخت

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان در نشست صميمي با دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ديدار کرد.

 

ديدار نوروزي دکتر صيدايي با دکتر نوبخت

دکترصيدايي رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان در نشست صميمي با دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ديدار کرد.


رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان در ديدار با رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، سال جديد و نوروز باستاني را به وي و کل مجموعه دولت تبريک گفت و سالي موفق و پربار را براي کشور آرزو کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان، همزمان با ايام نوروز دکتر صيدايي در نشست صميمي با دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رييس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ديدار کرد.
اين گزارش حاکي است، اين ديدار همزمان با آغاز سال جديد و در راستاي افزايش هماهنگي و تعاملات  فيمابين صورت گرفته است.

 

 

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 194

خدمات الکترونیک