جلسه بررسي سند آمايش منطقه غرب کشور

بررسي سند آمايش منطقه غرب کشور با حضور دکتر آقامحمدي مسئول شوراي هماهنگي توسعه منطقه 3 کشور

 

جلسه بررسي سند آمايش منطقه غرب کشور

بررسي سند آمايش منطقه غرب کشور با حضور دکتر آقامحمدي مسئول شوراي هماهنگي توسعه منطقه 3 کشور


 به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان در روز پنجشنبه مورخ 6/2/1397 جلسه سنتز سند آمايش منطقه غرب کشور با حضور مهندس نيکبخت استاندار محترم همدان و روساي سازمانهاي استانهاي همدان، ايلام، کرمانشاه و لرستان و به رياست آقاي دکتر آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مسئول شوراي هماهنگي توسعه منطقه 3 کشور در محل استانداري همدان برگزار گرديد.

 

در اين جلسه که به منظور هم انديشي براي تدوين سند آمايش منطقه غرب کشو با در نظر گرفتن اولويت تبيين هويت منطقه غرب و تعامل فعال منطقه با سطوح ملي و بين المللي و استفاده از ظرفيت هاي موجود خصوصاً بخش خصوصي با جهت گيريهاي آمايشي برگزار گرديد.

دکتر آقامحمدي بيان داشتند که: هم گرايي و هم افزايي زيادي در بين استانهاي غرب کشور وجود دارد که مي تواند با در نظر گرفتن ظرفيتهاي موجود اين استانها و تدوين سند آمايش منطقه غرب و با در نظر گرفتن چشم انداز توسعه اين منطقه اقدامات قابل توجهي را انجام داد.

ايشان به نحوه تشکيل و شکل گيري مناطق 9 گانه آمايشي کشور اشاره و توضيحات کاملي را در خصوص نحوه قرار گرفتن استانهاي همدان – ايلام – کرمانشاه و لرستان در منطقه 3 ايراد فرمودند.

در اين جلسه آقاي دکتر صيدايي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان ضمن تقدير و تشکر از آقاي مهندس نيکبخت استاندار همدان به لحاظ توجه خاص به مباحث آمايش سرزمين و حمايت از مجموعه برنامه ريزي استان انتصاب آقاي دکتر آقامحمدي را به عنوان مسئول شوراي هماهنگي توسعه منطقه 3 کشور به ايشان تبريک عرض نموده و با توجه به وضعيت خاص غرب کشور در توسعه کلان کشور به ضرورت برنامه ريزي و تدوين سند آمايش اين منطقه اشاره کردند.

 ايشان ضمن ارايه گزارشي از وضعيت موجود به شاخص ها از قبيل مساحت، جمعيت ، توليد ناخالص اراضي و نرخ بيکاري استانهاي ياد شده اشاره و سرجمع آنها را در منطقه 3 برشمرده و سهم استانها را در شاخص هاي فوق بيان کردند.

در ادامه جلسه روساي سازمان هاي استانهاي ايلام- کرمانشاه و لرستان نيز مباحثي را در اين خصوص مطرح نموده و در پايان برگزاري جلسات براساس تقويم زمانبندي و با حضور استانداران محترم ساير استانها و تدوين ساز و کارهاي لازم براي بررسي جامع موضوعات و شيوه تهيه و تدوين گزارشات منطقه اي و سنتز مطالعات استاني تصميماتي اتخاذ گرديد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 335

خدمات الکترونیک