دکتر نمکي معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

نشست صميمي دکتر نمکي با همکاران سازمان مديريرت و برنامه ريزي استان همدان

 

نشست صميمي دکتر نمکي معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاران سازمان مديريرت و برنامه ريزي استان همدان

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان در مورخ 09/04/97 دکتر نمکي معاون محترم علمي،فرهنگي و اجتماعي به همراه دکتر گرايي نژاد،رئيس امور آموزش عالي تحقيقات وفناوري و دکتر پور اصفري،رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه کشور در محل سالن جلسات امام مهدي (عج) سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با همکاران سازمان ديدار و گفتگو نمودند.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 146

خدمات الکترونیک