جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان 1396/12/19

رونمايي از کتاب گزارش شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان همدان

سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان

جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان خبرداد:

همدان جزء 4 شهر داراي کريدور علم و فناوري و افزايش 20 ميليارد توماني اعتبارات هزينه‌اي استان

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان با اشاره به اينکه 20 ميليارد تومان به اعتباران هزينه اي استان اضافه شده است، گفت: اعتبارات هزينه‌اي استان به 249 ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان، دکتر صيداي عصر روز شنبه 19 اسفند 96 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان، با بيان اينکه از چند روز گذشته آماده باش کامل داريم، اظهارکرد: از هم اکنون به طور لحظه‌اي فرآيند منابع را بايد مديريت کنيم تا هم بتوانيم منابع آورده را بالاببريم و هم در جذب منابع کمال اثرگذاري را داشته باشيم.
وي با اشار به اينکه امروز در مجلس آخرين تغييرات قانون بودجه و رفع ايرادات شوراي نگهبان انجام گرفت، افزود: اعتبارات هزينه اي استان  229 ميليارد تومان بوده که با رايزني‌هاي صورت گرفته، به 249 ميليارد تومان رسيده است.  
دکتر صيدايي با اشاره به افزايش اعتبار برخي از پروژه‌هاي استان همدان، تأکيد کرد: تعدادي از پروژه‌هاي استان از جمله بيمارستان تويسرکان که درلايحه 1.5 ميليارد بوده به 3.3 ميليارد تومان، راه آهن همدان- تهران- سنندج 60 ميليارد تومان بوده به 65 افزايش يافته، بهسازي راه نهاوند- بروجرد 500 ميليارد تومان بوده به 5 ميليارد و 500 افزايش ، بهسازي راه اصلي تويسرکان-کنگاور 1 ميليارد بوده به 9 ميليارد رسيده است و همچنين اعتبار فاضلاب شهر همدان 6.7 ميليارد بوده 12.7 رسيده است.
وي افزود: احداث موزه هنرهاي معاصر از 900 ميليارد تومان به 4.9 ميليارد تومان و پروژه آبرساني به شهر ملاير از 5 ميليارد تومان به 8 ميليارد تومان افزايش يافته است.

همدان جزو چهار شهر داراي کريدور علم و فناوري کشور شد

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان با تأکيد براينکه دستگاه‌هاي اجرايي آخرين وضعيت اعتبارات و ديون خود را بررسي کند، يادآور شد: استان همدان با همکاري دستگاه ها به عنوان استان برتر در بودجه عملياتي در کشور معرفي شده و همه ديون پرسنلي و الزامات جزء اقدامات الزامي دستگاه‌هاي اداري استان است.
دکتر صيدايي با اشاره به اينکه رويداد همدان 2018 داراي رديف اعتباري شد، خاطرنشان کرد: نگران اين بوديم که هزينه‌هاي کلاني که اين پروژه دارد چگونه تأمين شود چرا که دو اجلاس اين رويداد به ترتيب با حضور 43 کشور و 180 کشور در استان برگزار مي‌شود که البته فرصتي براي استان و زمينه سرمايه گذاري است.
وي با تأکيد براينکه همدان جزء چهار شهر داراي کريدور علم و فناوري قرار گرفته است، ادامه داد: اين موضوع مي‌تواند همدان را مانند اصفهان و تهران در سطح جهان مطرح کند.
واگذاري 525 پروژه نيمه تمام به بخش خصوصي
دکتر صيدايي با بيان اينکه 440 هزار پروژه نيمه تمام با 400 هزار ميليارد تومان در دست کشور باقيمانده است، اظهار کرد: در استان همدان هم پروژه هاي نيمه تمامي داريم که از ائمه جمعه و دستگاه‌ها درخواست کرديم در زمينه مشارکت بخش خصوصي اقدام شود.
وي با تأکيد براينکه سياست جدي سال 97 استان است، خاطرنشان کرد: از شهرستان‌ها نيز خواسته شده حتي الامکان پروژه‌هاي جديدي شروع نشود تا زمانيکه پروژه‌هاي نيمه تمام به اتمام برسد و با توجه به اينکه سياست جدي سال 97 استان است، ليست پروژه‌هاي نيمه تمام را تهيه و به سمت بخش خصوصي هدايت شود.
دکتر صيدايي با اشاره به وضعيت واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، اظهارکرد: در دو سال گذشته سهميه  استان واگذاري 144 پروژه به بخش خصوصي بود که تا کنون 525 پروژه به بخش خصوصي واگذار شده است.
 

رونمايي از گزارش شاخص هاي اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي استان
و در پايان اين جلسه از کتاب گزارش  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان همدان 1395 – 1394 سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان رونمايي شد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 290

خدمات الکترونیک