نشست استانداران و رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هاي منطقه سه كشور با دكتر نوبخت

در روز دوشنبه 1397/10/03 در محل سازمان برنامه و بودجه کشور

نشست استانداران و رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هاي منطقه سه كشور با دكتر نوبخت


نشست استانداران و رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هاي منطقه سه كشور با دكتر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در روز دوشنبه 03/10/1397 در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان در اين جلسه كه مهندس شاهرخي استاندار و دکترسيد اسکندر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان نيز حضور داشتند وضعيت كلي منطقه سه كشور در حوزه هاي مختلف صنعت، اشتغال، خدمات، گردشگري، كشاورزي، دامداري، حمل و نقل و انرژي تشريح گرديد.

لازم به ذكر است در منطقه بندي آمايشي  سازمان برنامه و بودجه كشور، چهار استان ايلام، كرمانشاه، لرستان و همدان در منطقه سه كشور قرار گرفته اند، استان ايلام مسئوليت تهيه گزارش مربوط به بخش هاي حمل و نقل و انرژي، كرمانشاه بخش هاي صنعت و اشتغال، استان لرستان بخش هاي دامداري و كشاورزي و استان همدان بخش خدمات و گردشگري در منطقه را بر عهده دارند.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 110

پیوندها

خدمات الکترونیک