برگزاري بيست ويکمين جشنواره شهيد رجايي استان همدان

بيست ويکمين جشنواره شهيد رجايي استان همدان، همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد

در بيست ويکمين جشنواره شهيد رجايي از 21 دستگاه برتراستان تجليل شد

برگزاري بيست ويکمين جشنواره شهيد رجايي استان همدان

بيست ويکمين جشنواره شهيد رجايي استان همدان، همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد

در بيست ويکمين جشنواره شهيد رجايي از  21  دستگاه برتراستان تجليل شد


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، بيست ويکمين جشنواره شهيد رجايي استان همدان، همزمان با هفته دفاع مقدس روز پنجشنبه پنجم مهرماه 1397 با حضور استاندار، نمايندگان مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي، فرمانداران، مسئولان ارشد استاني و رؤساي دستگاه هاي اجرايي با معرفي و تجليل از دستگاههاي نمونه و برتر در سال 96 در محل سالن شهداي استانداري برگزار شد.

آقاي کريمي تبار معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان به ارائه گزارش اجراي فرايند ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي در سال 96 پرداخت.

وي در گزارش خود  به روند انجام ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان همدان در سال 96 و نحوه انتخاب برگزيدگان جشنواره شهيد رجايي اشاره نمود.

در اين جشنواره دستگاههاي برتر براساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي شده‌اند ودستگاههاي اجرايي که درشاخص‌هاي عمومي و اختصاصي بيشترين امتياز را کسب کرده‌اند به عنوان دستگاه‌هاي برتر انتخاب شده‌اند.

همچنين دستگاههاي برتردر شاخص عمومي، دستگاههاي برتر در شاخص اختصاصي، و دستگاههاي ويژه که بيشترين رشد را در سال جاري نسبت به سال گذشته داشتند تجليل شدند.

در انتهاي مراسم از مديران دستگاههاي اجرايي منتخب با اهداي لوح سپاس و تنديس هاي زرين و سيمين جشنواره براي کسب عنوان دستگاه برتر در گروههاي مختلف به شرح ذيل تقدير به عمل آمد.

* تنديس زرين دستگاه برتر در کسب بيشترين امتياز در مجموع شاخصهاي اختصاصي و عمومي گروه حمايتي، سلامت و بهداشت به  اداره کل بهزيستي استان

* تنديس زرين دستگاه برتر در کسب بيشترين امتياز در مجموع شاخصهاي اختصاصي و عمومي گروه زيربنايي و توليدي به اداره کل استاندارد استان

* تنديس زرين دستگاه برتر در کسب بيشترين امتياز در مجموع شاخصهاي اختصاصي و عمومي گروه علمي، آموزشي و فرهنگي به اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان

* تنديس زرين دستگاه برتر در کسب بيشترين امتياز در مجموع شاخصهاي اختصاصي و عمومي گروه شرکت ها، بانک ها و بيمه ها به شرکت آب و فاضلاب شهري استان

* تنديس زرين دستگاه برتر در کسب بيشترين امتياز در مجموع شاخصهاي اختصاصي و عمومي گروه عمومي، اجتماعي و قضايي به اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان

* تنديس زرين دستگاه برتر در کسب بيشترين امتياز در شاخصهاي اختصاصي به اداره کل بنياد شهيد و امور ايثارگران، اداره کل کميته امداد امام خميني و اداره کل دامپزشکي استان

* تنديس زرين دستگاه برتردر درکسب بيشترين امتياز در شاخصهاي عمومي به شرکت توزيع نيروي برق، سازمان جهاد کشاورزي  و اداره کل بيمه سلامت استان

* تنديس سيمين دستگاه برتر در کسب امتياز شاخص ويژه به اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري ، سازمان صنعت، معدن وتجارت، اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي، شهرداري همدان و دانشگاه علوم پزشکي استان

* تنديس سيمين دستگاه برتر در کسب امتياز شاخص رشد به شرکت آب و فاضلاب روستايي،  اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي،و اداره کل پست استان

تصاوير جشنواره

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 193

خدمات الکترونیک