منوي خدمات سازمان را در ارتباط با شرح وظايف سازماني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 تایید  تعداد آرا: 95 نتيجه
IP شما: 35.172.233.2

کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري

اولين جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان همدان برگزار شد

تاريخ 1398/07/21

اولين جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، اولين جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري مطابق آيين نامه اجرايي شوراي توسعه و برنامه ريزي استان در سال 1398 با حضور جناب آقاي شاهرخي، استاندار محترم همدان و اعضاء ثابت کارگروه مورخ 21 مهرماه 1398 در محل سالن شهداي استانداري همدان برگزار گرديد.

در ابتدا جناب آقاي دکتر صيدايي، رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ضمن عرض تسليت به مناسبت ايام عزاداري سالار شهيدان و برپايي مراسم اربعين، به ساختار جديد کارگروه ( مصوب هيات وزيران ) و شرح وظايف آن پرداخته و موارد مطرح شده در سنوات قبل اعم از فرآيند انجام طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي، اعتبارات پژوهشي تجميع شده استاني ( يک درصد اعتبارات هزينه اي بجز فصول 1 و 6 ) ، فعاليت هاي ستاد برگزاري مراسم هفته پژوهش، اقدامات کميته هاي ذيل کارگروه و مراحل تهيه سند علم و فناوري استان را مورد تاکيد قرار دادند.

سپس جناب آقاي دکتر فتحي پور، دبيرکميته آموزش و پژوهش به ارائه گزارش سه ماهه اول اين کميته در سال 1398 پرداختند. ايشان بيان نمودند با توجه به بند ( ز)  تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 و مصوبات جلسه مورخ 11 ارديبهشت ماه 1398 کارگروه ( براساس ساختار قبل ) ، مرکز آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ 14 ارديبهشت ماه 1398 اقدام به نيازسنجي و دريافت عناوين پژوهشي از 24 دستگاه هاي اجرايي داراي اعتبارات استاني ( با اولويت رونق توليد، اقتصاد مقاومتي، راهکارهاي مقابله با سيل، حوادث و بحران هاي طبيعي) نمود که در اين فرآيند 15 دستگاه اجرايي در قالب 40 عنوان پژوهشي اعلام نياز نمودند. پس از بررسي کاربرگ هاي دريافتي از اين عناوين پژوهشي، در 3 جلسه کميته آموزش و پژوهش، 14 عنوان از 10 دستگاه اجرايي با توجه به محورهاي تعيين شده مورد تاييد قرار گرفت که 2 طرح از آنها مصوب کارگروه در سال 97 ( ادامه دار) و مابقي جديد بوده اند.

در ادامه جناب آقاي دکتر صيدايي، پيشنهاد نمودند با توجه به اولويت هاي اصلي استان در زمينه هاي گردشگري، آب و کشاورزي، موضوعات پيشنهادي، در قالب چند طرح مهم و تاثيرگذار تصويب و اجرا گردد.

سپس جناب آقاي صادقي مديرکل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري با اشاره به اينکه طرح هاي پژوهشي با توجه به محل تامين اعتبارآنها ( با توجه به اينکه اعتبارات هزينه اي بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد جذب گردد) دستگاه هاي اجرايي را جهت عقد قرارداد و همچنين پژوهشگران را جهت انجام طرح دچار مشکل مي سازد پيشنهاد دادند تا ظرف مدت يک هفته نسبت به تعيين تکليف 14 عنوان تاييدشده، اقدام و مراحل اجرايي آن ابلاغ گردد. ايشان اعلام داشتند با توجه به اينکه يک وقفه 4 ماهه از زمان بررسي اين عناوين تا تشکيل اين جلسه پيش آمده است عملا امکان بررسي عناوين جديد و ازسرگيري مجدد اين فرآيند طي زمان باقيمانده وجود ندارد.

جناب آقاي دکتر مجذوبي، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه بوعلي سينا پيشنهاد دادند تا به همين 14 عنوان پژوهشي بسنده شود و در صورت لزوم اتخاذ سياست هاي جديد به سال 99 موکول گرديده و نيز برخي وظايف کارگروه به کميته هاي ذيل آن تفويض گردد تا در انجام فرآيندها تسريع گردد. همچنين ايشان با اشاره به موضوع راه اندازي صندوق حمايت از پژوهش و فناوري در استان ( که از سوي نهاد رياست جمهوري در استان ها پيگيري مي شود ) و با توجه به ابلاغيه جديد مبني بر لزوم افزايش سرمايه صندوق ها از30 ميليارد ريال به 50 ميليارد ريال جهت تشکيل، خواستار حمايت هاي مالي استاني بويژه در بخش خصوصي جهت تخصيص اين اعتبار و راه اندازي به منظور بهره برداري از صندوق شدند.

جناب آقاي دکتر محمدي فر، رئيس محترم دانشگاه بوعلي سينا نيز ضمن پيشنهاد و لزوم ايجاد مرکز داده هاي بزرگ (Center Big Data  ) در استان، خواستار ياري مجموعه استان به دانشگاه بوعلي سينا در خصوص راه اندازي اين مرکز شدند.

به منظور جمع بندي دستوراول جلسه، جناب آقاي شاهرخي، استاندار محترم ضمن اشاره به محدوديت هاي زماني در اجراي طرح ها ( فرصت 4 تا 5 ماهه ) و ميزان اثربخشي آنها ، فرمودند برخي عناوين جزء اولويت هاي استان نبوده و اثربخشي چنداني ندارند. بهتر است برخي طرح ها به صورت 2 يا 3 ساله و در چندين فاز انجام شوند. انجام طرح هاي خرد و کوچک منجر به حل مشکلات عمده استان نخواهد شد. انجام طرح هاي پژوهشي بايد زمينه اي براي پيوند دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي گرديده و کارگروه جهت تصويب و انجام طرح هاي پژوهشي علاوه بر نيازهاي دستگاه هاي اجرايي اقدام به تهيه و تعيين طرح هاي کلان پژوهشي استان نمايد و ضمن اشاره به اينکه موضوعات 8 طرح از 14 طرح تاييدشده کميته، با نيازهاي استان همخواني بيشتري دارد مقرر نمودند تا انجام آنها در دستور کار کارگروه قرار گيرد. ضرورتي به تخصيص کامل يک درصد اعتبار پژوهشي به طرح ها نبوده و مي توان در سال هاي آتي مابه التفاوت کسري آنرا جبران نمود.

جناب آقاي دکتر صيدايي نيز با تاييد اين مطلب اشاره کردند کميته بررسي کننده عناوين پژوهشي، ادامه فرآيند را مطابق دستورالعمل هاي قانوني مربوطه پيگيري نمايند.

در ادامه جلسه و طرح دستور کار دوم، جناب آقاي دکتر مجذوبي، ضمن ارائه گزارشي از برگزاري مراسم هفته پژوهش 97 اظهار داشتند که در جلسه برگزارشده هفته گذشته در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر گرديده است تا ساختار ستاد برگزاري امسال نيز مانند سال 97 سازماندهي گردد. سپس عناوين کميته هاي 7 گانه ذيل ستاد را با ذکر وظايف و دبيران آن قرائت نمودند.

جناب آقاي دکتر فرهانچي نماينده محترم پارک علم و فناوري ضمن اعلام اينکه سال گذشته آن دستگاه مسئوليت 2 کميته در ستاد برگزاري مراسم هفته پژوهش را بر عهده داشته است و نيز نظر به اينکه هر ساله مسئوليت برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش، چرخشي و متغير بوده است، درخواست تقبل مسئوليت کميته نمايشگاهي توسط يکي ديگر از اعضاء را داشتند که در اين خصوص رئيس محترم جهاد دانشگاهي استان اعلام آمادگي نموده و مقررگرديد تا اين موضوع در اولين جلسه ستاد برگزاري مراسم هفته پژوهش 98 بررسي گردد.

جناب آقاي رضواني جلال مديرکل محترم جهاد کشاورزي استان نيز با بيان نحوه انتخاب غرفه برتر 97 ، درخواست نمودند تا در سال 98 غرفه دستگاه هاي اجرايي به صورت جداگانه و مجزا از غرفه دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي ارزيابي گردد .

دستورکار سوم جلسه با گزارش جناب آقاي دکتر مجذوبي، در خصوص اقدامات کارگروه در سال قبل به شرح ذيل ادامه يافت: در سال 97 تعداد 7 جلسه کارگروه تشکيل شده است که مسائل مختلف مربوط به آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان در آن مورد بررسي قرار گرفته است. از اهم موارد مطرح شده در اين جلسات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: تبادل نظر در مورد تجميع اعتبارات هزينه اي پژوهشي استان، تبادل نظر در مورد تشکيل صندوق پژوهش و فناوري استان ، بحث و تبادل نظر پيرامون برگزاري هفته پژوهش، ارائه گزارش پروژه کميته آب و محيط زيست بنياد نخبگان و ارائه اهداف و زمان بندي يک طرح پژوهشي در اين خصوص ( توسط دکتر بهراملو ) ، تصويب طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات تجميع شده استاني ، بحث و تبادل نظر در رابطه با وضعيت نخبگان و بنياد نخبگان استان، عقد قرارداد با مجري استاني سند توسعه علم، نوآوري و فناوري استان مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي کشور.

پس از آن جناب آقاي ساکي دبير کميته نوآوري، توسعه فناوري و کارآفريني کارگروه در سال 97، با توجه به شروع فعاليت کارگروه با ساختار جديد، خواستار احياء و ادامه فعاليت کميته مذکور گرديدند که در اين خصوص جناب آقاي دکتر صيدايي اظهار داشتند که قرار است ساختار کميته هاي ذيل کليه کارگروه هاي استان به صورت متمرکز به استانها اعلام گردد. ليکن فعاليت کليه کميته هاي ذيل کارگروه ( با ساختار سال قبل) تا زمان ابلاغ ساختار جديد کميته ها به استان، نبايد متوقف گردد و درصورت نياز جلسات آن با هماهنگي دبيرخانه کارگروه و تحت عنوان گروه هاي کارشناسي تشکيل گردد.جناب آقاي دکتر صيدايي اظهار داشتند تا در جلسات آتي، وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه هاي استان در دستور کار کارگروه قرار گردد. همچنين مقرر شد اعضاء متغيرکارگروه به تناسب دستورکار هر جلسه، به اعضاء ثابت اضافه گردد.

در پايان جلسه جناب آقاي شاهرخي، استاندار محترم همدان به جمع بندي مطالب ارائه شده پرداخته و ضمن تشکر از فعاليت هاي کارگروه و کميته هاي ذيل آن در سنوات قبل اظهار داشتند پژوهش در دستگاه هاي اجرايي بايد مورد تاکيد بيشتري قرار گيرد. بايد نگاه علمي به موضوعات و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي به يک باور تبديل شود و از نتايج پژوهشي و يافته هاي علمي براي بهره وري بيشتر در دستگاه هاي اجرايي استفاده گردد. وجود مراکز علمي توانمند و اساتيد برجسته کشوري در استان فرصتي براي پيوند موثر بين مراکز علمي و دستگاه هاي اجرايي استان فراهم مي کند. ايشان با تاکيد بر طرح ها و پروژه هاي اولويت دار و پيشران استان بويژه در حوزه گردشگري، کشاورزي و صنعت اعلام نمودند در صورت لزوم اعتبارات ديگري ( بجز يک درصد پژوهشي تجميع شده استاني) از دانشگاه ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي در اختيار طرح هاي پژوهشي اولويت دار استان قرار خواهد گرفت. هفته پژوهش و فناوري فرصتي براي نهادينه کردن پژوهش در راستاي تحقق اهداف و توسعه استان و فرصتي جهت پيوند دانشگاه ها و علم و دانش به ادامه راه  است. دانشگاه بوعلي سينا به عنوان دبير ستاد برگزاري هفته پژوهش، برگزاري هرچه باشکوه تر اين هفته را در سال جاري عهده دار گردد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 277

خدمات الکترونیک