منوي خدمات سازمان را در ارتباط با شرح وظايف سازماني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 تایید  تعداد آرا: 95 نتيجه
IP شما: 35.172.233.2

 

سخنراني روز آمار و برنامه ريزي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان

تاريخ 1398/07/30

بنام خدا

سخنراني  روز آمار و برنامه ريزي

(30/07/1398)

لازم مي دانم از رياست محترم مرکز آمار ايران براي برگزاري مراسم مهم و ارزشمند روز آمار و    برنامه ريزي تشکر نمايم.

دنياي تخصصي و رقابتي امروز مي طلبد که براي مديريت بر منابع، امکانات، فضاها و انسانها و تبيين رفتار انسان هوشمند و آگاه ، مديريتي علمي، تخصصي در همه ابعاد داشته باشيم تا کارآمدي و توسعه پايدار امکان پذير شود.

« اهميت آمار، برنامه ريزي – مديريت نوين »

شالوده و اساس مديريت برنامه ريزي است ، براي برنامه ريزي هدفمند و آينده نگر، نياز به شناخت جامع مي باشد و پايه شناخت، آمار و اطلاعات دقيق، صحيح و روز آمد مي باشد.

تبيين رفتار و عملکرد انسان در فضاي جغرافيايي و اثر گذاري و اثر پذيري صدها عامل با يکديگر جهت استفاده بهينه از فضاها، منابع ، امکانات در قالب تحليل، تفسير، مدل ساري و کاربرد نرم افزارهاي جديد لازمه برنامه ريزي سيستمي مي باشد. اين مهم توسط اساتيد، صاحب نظران ، مديران و کارشناسان آماري امکان پذير است.

پيوند بنياني بين آمار ، برنامه ريزي و توسعه وجود دارد و لازمه تحقق توسعه در تمام ابعاد يک سيستم آمار و اطلاعاتي با ويژگي هاي زير است:

مرجعيت رسمي 2- شفافيت 3- اعتماد 4- استمرار 5- شاخص سازي علمي 6- پيوستگي جهاني 7- پاسخ گويي 8- روزآمدي

«نقش و جايگاه مهم مرکز آمار ايران »

 1. امروزه براي سياستگذاري، تجزيه و تحليل ، تصميم گيري هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي ، زير بنايي و فرهنگي نياز به مجموعه داده هاي منسجم ، سازگار و يکپارچه وفق قواعد بين المللي مي باشد که اين مهم از طريق (نظام هاي آماري از جمله سيستم حسابهاي ملي، آمارهاي ثبتي و... ) امکان پذير است استفاده ازفناوريهاي نوين، مشارکت توانمند وعلمي مي تواند نظامي پويا وکارا را موجب گردد.
 2. فرايند تهيه، پردازش، تعيين روشها و تکنيکهاي آماري، اطلاع رساني ، ظرفيت سازي ، آموزش، روز آمد سازي و نهايتاً کاربردي نمودن براي رفع معضلات دستگاههاي اجرايي و مديريت کشور کاري بس عظيم ، خطير و پر اهميت مي باشد.
 3. بدليل تغييرات سريعي که در فعاليت ها پيش مي آيد ضرورت آمارهاي لحظه اي که تصوير دقيق و روز آمدي در اختيار برنامه ريز قرار دهد ، گذر از آمارهاي سنتي  به آمارهاي ثبتي (داده هايي که در حين انجام فعاليت هاي عيني، واقعي و جاري بدست مي آيند) ضرورت تام دارد.

مرکز آمار ايران در وضع کنوني با پيشينه، ساختار و مجموعه اقدامات شاخصي که در زمينه هاي مختلف سرشماريها، آمارگيري نيروي کار، سالنامه، حسابهاي اقتصادي، فرهنگ آماري، مجموعه اقلام آماري در  جمعيت، هزينه و درآمد خانوار، کشاورزي، صنعت، معدن، بازرگاني، امور زير بنايي، ساختمان، ارتباطات، بهداشت ، فرهنگ ، خدمات، تهيه نقشه ، استاندارد سازي، محاسبه شاخص هاي سياست هاي کلان و غيره داشته است، جايگاه  پر اهميتي در کشور دارد.

پيشنهادات :

 1. تلاش براي معرفي و تبيين رفتار انسان در قالب الگوها و مدلها و روشهاي آماري نوين
 2. تعامل با جامعه به خصوص دستگاههاي اجرايي ، دانشگاهها، محققين
 3. بستر سازي براي واگذاري فعاليتهاي مختلف آماري به بخش خصوصي
 4. فراگير نمودن عرصه هاي فعاليتي آماري به واحدهاي شهرستاني ( اشتغال شهرستان ، حسابهاي منطقه اي شهرستان و ...)
 5. فرهنگ سازي براي همگاني نمودن آمار ثبتي
 6. جوابگويي به نياز محوري دستگاهها
 7. تقويت ساختار و تجهيزات معاونت هاي آمار استانها متناسب با مديريت نوين و در راستاي نظارت دقيق تر
 8. اطلاع رساني نتايج فعاليت هاي آماري به جامعه
 9. تداوم تعامل بين المللي
 10. توجه به فناوريهاي نوين
 11. پيگيري براي تصويب نهايي قانون آمار کشور

 براي دانلود فايل ارائه مطالب بر روي اين قسمت کليک کنيد 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 277

خدمات الکترونیک