منوي خدمات سازمان را در ارتباط با شرح وظايف سازماني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 تایید  تعداد آرا: 15 نتيجه
IP شما: 34.204.176.125

 

اولين جلسه کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان همدان در سال 1399

تاريخ 1399/02/11

اولين جلسه کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان همدان


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، اولين جلسه کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان همدان راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/02/11 به رياست جناب آقاي مهندس شاهرخي، استاندار محترم استان و با حضور ساير اعضاء کارگروه و همچنين به صورت ارتباط ويدئو کنفرانس با فرمانداران محترم شهرستان هاي استان در محل سالن اجتماعات استانداري همدان برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه پس از قرائت آياتي چند از کلام ا.. مجيد، آقاي دکتر صيدايي، دبير کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان، با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و قدرداني از استاندار محترم، مطالبي به شرح زير ارائه نمودند:

کارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري، يکي از کارگروه هاي مهم و اثرگذار استان مي باشد و با توجه به اهميت اشتغال و سرمايه گذاري و موضوعات اقتصادي و اثري که در جهش توليد و توسعه پايدار استان خواهد داشت، از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و انشاالله با فرآيند برنامه ريزي زماني، دستورکارهاي مهمي براي جلسات آن تبيين و عملياتي گردد و دستور کار مهم اين جلسه، بررسي وضعيت اشتغال و سرمايه گذاري انجام شده استان در سال 1398 و ارائه کم و کيف اشتغال و سرمايه گذاري استاني، دستگاهي و شهرستاني سال 1399 مي باشد.

در ادامه جناب آقاي توصيفيان، مديرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان، به تفصيل و با ارائه جداول و نمودارهاي مربوطه وضعيت سال 1398 و 1399 استان را به شرح زير ارائه نمودند:

ميزان سرمايه گذاري استان در سال 1398 در مجموع 6345 ميليارد تومان بوده که از اين رقم، 3055 ميليارد تومان از منابع داخلي بانک ها، 760 ميليارد تومان تسهيلات تکليفي، 2032 ميليارد تومان آورده متقاضيان و 500 ميليارد تومان اعتبارات عمراني وکمک هاي فني و اعتباري مي باشد، اشتغال ايجادي در سال 1398 به ميزان 25477 نفر و نرخ بيکاري استان 7.4 درصد (رتبه دوم پس از خراسان جنوني) و سهميه استان از تسهيلات روستايي به ميزان 369 ميليارد تومان با عقد قرارداد 436 ميليارد تومان (118 درصد) مي باشد و همچنين ايجاد اشتغال بر اساس اهداف سند راهبردي به ميزان 19450 نفر و سرمايه گذاري جهت ايجاد تعهد اشتغال از برنامه هاي سال 1399 استان در اين راستا مي باشد.

مديرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان ضمن ارائه جدول عملکرد اشتغال ايجاد شده کليه دستگاه هاي اجرايي، گزارشي تفصيلي از اشتغال ايجادي درسال 98 به تفکيک شهرستانهاي استان را ارايه و بيان کردند: تعهد ايجاد اشتغال در استان طي سالهاي 1398 تا 1400 مطابق با سند راهبردي و برنامه عملياتي سه ساله استان به ترتيب به ميزان 19200 نفر، 19450 نفر و 19700 نفر بوده و بخش کشاورزي و منابع طبيعي بيشترين درصد را طرح هاي پرداخت شده از محل تسهيلات اشتغال روستائي در مؤسسات عامل (دستگاه اجرايي و نهاد حمايتي) به خود اختصاص داده که اين افزايش درصد بدليل پرداخت  درصد زيادي از تسهيلات حمايتي به طرحهاي دام مي باشد.

در ادامه جلسه معاونين محترم استاندار، فرمانداران محترم شهرستان ها (ازطريق ويدئو کنفرانس)، مديران کل و روساي محترم دستگاه هاي اجرايي در خصوص مباحث مرتبط با وضعيت اشتغال و تسهيلات اشتغالزايي استان همدان در سال 1398  و پيش بيني اشتغال سال  1399 به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جناب آقاي مهندس شاهرخي، استاندار محترم استان، ضمن پاسداشت مقام معلم به مناسبت فرارسيدن سالگرد شهادت استاد مرتضي مطهري و هفته معلم و همچنين گراميداشت روز جهاني کار و کارگر، فرمودند:

بايد به سرمايه گذاري توجه جدي کنيم و براي سرمايه گذار احترام قايل شويم، بايد موانع را از  سر راه سرمايه‌گذار برداريم و در شرايطي که تحريم هاي ظالمانه دشمن بر کشور سايه انداخته بايد با تکيه بر توان داخلي از توليد حمايت کرد، در اين شرايط اقتصادي بايد سرمايه بخش خصوصي را جذب کنيم و طرح‌هاي عمراني را با جديت هرچه بيشتر پيگيري کنيم، سند راهبردي و برنامه عملياتي توسعه استان همدان مطابق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بر اساس راهبردهاي دولت تدبير و اميد تدوين شد و هم اينک همدان روي ريل توسعه قرار گرفته و توسعه و پيشرفت بر مبناي يک برنامه مطالعه شده و منسجم را دنبال مي کند.

استاندار محترم استان، با بيان اين که در اين برنامه محورهاي توسعه استان مطالعه شده و ظرفيت‌ها و مزيت‌ها شناسايي شده اند، فرمودند: درسند راهبردي و برنامه عملياتي استان همدان براي سال جاري و آينده فعاليت‌ها جهشي ديده شده و ميزان سرمايه گذاري، اشتغال و توليد در بخش‌هاي مختلف جهشي بوده است. براي سال 99  از بين طرح‌هايي که مهم هستند و مي‌توانند در جهش توليد و رشد استان موثر باشد، 70 طرح، به عنوان طرح‌هاي مهم براي جهش توليد در سال جاري انتخاب شده که دستگاه هاي مختلف اجرايي آنها را با سرعت و هدفمند دنبال مي کنند، در اين زمينه بدون ترديد براي استان برنامه محور حرکت مي کنيم و برنامه سه ساله براي مديريت استان در تمام بخش ها به تفکيک شهرستان و بخش ها تدوين شده است و در سال جديد با توجه به نامگذاري به دنبال آن هستيم طرح هاي پيش بيني شده در سال 99 را با جديت بيشتري دنبال و به صورت جهشي کار کنيم.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 62

خدمات الکترونیک